Privacy- en Cookieverklaring OPS International

Dit is de privacyverklaring van OPS International BV, hierna ook: "OPS International". Kijk voor onze contactgegevens onderaan deze privacyverklaring bij het kopje "Wat als u vragen of opmerkingen heeft?" In deze privacyverklaring informeren wij u over het gebruik van uw persoonsgegevens (hierna ook "gegevens") door OPS International.

Korte privacyverklaring

De personen van wie wij de persoonsgegevens verwerken hebben bepaalde rechten met betrekking tot hun gegevens.


Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor identificatiedoeleinden.
 • Om met onze klanten te kunnen communiceren, zoals bij vragen of opmerkingen.
 • Om de browser en/of het apparaat te herkennen.
 • Voor het verbeteren van de gebruikersvriendelijkheid van de website.
 • Voor het maken en analyseren van bezoekersstatistieken.
 • Om het surf- en klikgedrag op onze website te volgen en zo onze website te verbeteren, gebruikersvriendelijk en interessanter te maken.

Op welke grondslagen ("rechtsgronden") is het gebruik van uw gegevens gebaseerd?

Wij gebruiken uw gegevens op basis van de volgende grondslagen ("rechtsgronden"):

 • Uw toestemming.

De gegevens zijn nodig voor het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst die wij met u hebben, of waarbij u partij bent.

Worden uw gegevens doorgegeven naar buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?

Nee, wij geven uw gegevens niet door naar buiten de Europese Economische Ruimte, ze worden alleen opgeslagen op servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij ze verwerken. In het algemeen hanteren wij daarbij de volgende bewaartermijnen:

Soort gegevens Bewaartermijn
Klantgegevens (NAW gegevens, email adres, telefoonnummer) Tot 7 jaar na de laatste transactie.
Factuurgegevens, transactiegegevens en overige financiële gegevens 7 jaar op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht.
Correspondentie Zolang als u een overeenkomst of andere relatie met ons hebt en tot 7 jaar daarna.

Welke rechten heeft u?

U heeft op grond van de wet in ieder geval de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • een kopie en inzage te vragen in uw gegevens;
 • informatie te ontvangen over de verwerking van uw gegevens;
 • incorrecte gegevens te laten corrigeren;
 • onvolledige gegevens aan te laten vullen, gezien de doeleinden waarvoor die worden verwerkt;
 • uw gegevens te laten verwijderen;
 • uw gegevens te laten "beperken";
 • bezwaar te maken tegen het gebruik (de verwerking) van uw gegevens;
 • als u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw gegevens, die toestemming weer in te trekken. De intrekking geldt dan voor toekomstig gebruik van uw gegevens;
 • als u de gegevens zelf hebt aangeleverd of wanneer gegevens door u zijn aangemaakt (bijvoorbeeld op basis van uw gebruik van onze dienst), en u daarvoor toestemming hebt gegeven of de gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, en als de gegevens elektronisch worden verwerkt: om uw gegevens in een gestructureerd en gangbaar format in machineleesbare vorm mee te krijgen en, als dat technisch mogelijk is, deze op die manier aan een andere partij over te laten dragen;
 • een klacht in te dienen bij de bevoegde privacy-toezichthouder (dit kan de toezichthouder zijn in het land van uw gewone verblijfplaats, waar u uw werk verricht of waar (gestelde) inbreuk wordt gemaakt op de privacywetgeving), in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die staan genoemd bij "Wat als u vragen of opmerkingen heeft?". Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om uw verzoek te weigeren. In dat geval zullen we toelichten waarom we het verzoek weigeren. Het kan zijn dat we de overeenkomst met u niet meer kunnen uitvoeren als we bepaalde gegevens niet van u hebben, dit zullen wij dan ook toelichten.

Functionele cookies:

 • Cookie: cookieconsent_status
 • Wordt geplaatst door: www.ops-international.nl
 • Wordt gebruikt voor: Bijhouden van akkoord met cookies
 • Worden de gegevens gedeeld? Nee, de gegevens worden niet gedeeld met derden.
 • Vragen jullie toestemming? Nee, deze cookies zijn alleen functioneel dus hiervoor hoeven we geen toestemming te vragen.

Google Analytics cookies:

 • Cookie: _ga, _gid
 • Wordt geplaatst door: Google, Inc.
 • Wordt gebruikt voor: het bijhouden van bezoekersstatistieken en analyseren van websitebezoeken
 • Worden de gegevens gedeeld? Ja, de gegevens worden gedeeld met Google, Inc. maar Google mag de informatie niet voor eigen doeleinden gebruiken.
 • Vragen jullie toestemming? Nee, we hebben Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld dus hoeven geen toestemming te vragen.

Kan je cookies ook uitzetten?

 • Ja. Je kan jouw internetbrowser instellen zodat (bepaalde) cookies niet worden geplaatst. De manier waarop je dit moet doen verschilt per browser. Het kan echter zijn dat je bepaalde functionaliteiten van onze website dan niet (goed) kunt gebruiken.

Wat als u vragen of opmerkingen heeft?

Als u vragen of opmerkingen heeft over het gebruik van uw gegevens of over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met:

Ops International BV
Ton Corsten
Patrijslaan 14
6021 ZS Budel

T: +31 495 - 494 291
F: +31 495 - 492 777

Kunnen we deze verklaring aanpassen?

Ja. Deze privacy- en cookieverklaring is van 30-07-2018. We behouden ons het recht voor deze cookieverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij je daarvan op de hoogte brengen, bijvoorbeeld door op de website een bericht te plaatsen dat de cookieverklaring is gewijzigd.