Projectbegeleiding

Waarom kiest u voor onze diensten

 • U heeft een idee wat een belangrijke bijdrage kan leveren aan het verbeteren van uw bedrijfsresultaat, maar binnen uw organisatie kunt u niemand belasten met de realisatie
 • U heeft behoefte aan mankracht, expertise of aanvullende kennis
 • U heeft tijdelijk meer opdrachten waardoor bepaalde opdrachten niet de aandacht krijgen die ze verdienen
 • U wilt niet belast worden met de beslommeringen van het project, want u wilt uw aandacht richten op andere essentiële zaken binnen uw bedrijfsvoering

Door een pragmatische aanpak en met gebruikmaking van aanwezige kennis en kunde binnen uw organisatie, streven wij er naar uw project op basis van het wensen/eisen pakket binnen het budget en het overeengekomen tijdspad te realiseren. Uiteraard behoort hiertoe ook de aandacht voor alle geldende veiligheidsaspecten.

Ons dienstenpakket omvat ondermeer onderstaande aspecten:

 • het leiden van projectteams
 • het opstellen van een eisen/wensenpakket
 • het bieden van ondersteuning tijdens de engineeringsfase
 • het vaststellen van budgetten
 • het begeleiden van inkoop / uitbesteding
 • het maken van planningen
 • het begeleiden van de uitvoeringsfase inclusief budgetbewaking
 • het leiden van bouwvergaderingen
 • het uitvoeren van voortgangscontroles
 • het uitvoeren van kwaliteitscontroles betreffende toegepaste materialen en technieken
 • het begeleiden van de oplevering
 • het begeleiden van de inbedrijfstelling
 • het geven van nazorg (o.a. afsluiten van onderhoudscontracten)
 • het begeleiden van onderhoudsprojecten
 • het opzetten en vervolgen van sloopprojecten