Toetsing Bouwbesluit

Toetsing bouwplan aan het Bouwbesluit

Wanneer er nieuw gebouwd of verbouwd gaat worden dient uw plan te voldoen aan de wetgeving, die is vastgelegd in het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit is voortdurend aan verandering onderhevig en per 1 april 2012 wordt het geheel herzien. Wij bieden architecten, projectontwikkelaars en particulieren de mogelijkheid om hun bouwplan door ons op een aantal aspecten te laten toetsen aan het Bouwbesluit, met als doel het verkrijgen van de Omgevingsvergunning. Wanneer u ons uw bouwplan toestuurt, verzorgen wij u een passende offerte.