Toetsing Bouwbesluit

Daglichttoetreding

In het Bouwbesluit zijn eisen geformuleerd t.a.v. de Equivalente Daglichttoetreding in gebouwen zodat de bewoner/gebruiker van het gebouw zich prettig voelt. Met het van kracht worden van het nieuwe Bouwbesluit, per 1 april 2012, wordt ook de herziene norm NEN 2057 voor de berekening van de Equivalente Daglichttoetreding van kracht. Op basis van uw tekening kunnen wij voor u deze berekening verzorgen.