Toetsing Bouwbesluit

Energie Prestatie Coefficiënt (EPC)

Sedert 1996 kent Nederland de Energie Prestatie eis, die sindsdien al diverse malen aangescherpt is. Dit betekent, dat nieuwe "gebouwen" (m.u.v. industriegebouwen) dienen te voldoen aan de wettelijk vastgelegde energiezuinigheid, uitgedrukt in een kengetal. Hiervoor heeft het NEN een norm ontwikkeld (de NEN 7120, per 1 april 2012 de opvolger van de NEN 5128 en de NEN 2916). De opdrachtgever heeft de keuze uit een groot aantal potentiële besparingsmogelijkheden, die wij kunnen combineren om zo tot een voor de opdrachtgever optimaal resultaat te komen. Hierbij kan een lage investering of minimaal energiegebruik als uitgangspunt gekozen worden. Op basis van uw tekening kunnen wij voor u deze berekening verzorgen.